WiBO

»HTML Kody

HTML znamená HyperText Mark-up Language a je to jazyk slúžiaci na tvorbu základov internetových stránok. Dokážete s ním vytvoriť nadpisy, jednoduchý text, obrázky, odkazy i tabuľky. Nedokáže však dynamicky generovať stránky (nevie napr. rátať hlasy z ankety alebo spracúvať príspevky fóra).

 
Copyright © 2009 X-Pa3k (Zákaz kopírovania) Grafikall To co ve světě letíFilmex TOPlist